Izveštaji

OBJAVE O BITNIM DOGAÐAJIMA

2024

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 28.06.2024.
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FORMULAR ZA PUNOMOĆJE
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2023.

2023

ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 17.11.2023.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ZA 17.11.2023.
PUNOMOĆJE ZA VANREDNU SKUPŠTINU 17.11.2023.
GLASAČKI LISTIĆ ZA VANREDNU SKUPŠTINU 17.11.2023.
POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.
ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 03.08.2023.
ODLUKA O ISPLATI BONUSA IZVRŠNOJ DIREKTORKI BILJANI SUNKIĆ
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 03.08.2023.
IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE REDOVNE SKUPŠTINE 13.06.2023.
 PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE 05/2023
 PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE 04/2023
 PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE 03/2023
 PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE 02/2023
 PREDLOG ODLUKE O STAVLJANJU VAN SNAGE 01/2023
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2022.
REVIZORSKI IZVEŠTAJ ZA 2022.
FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
FORMULAR ZA PUNOMOĆJE
PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022
PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU REVIZORSKOG IZVEŠTAJA ZA 2022
PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI

2022

IZVEŠTAJ SA PONOVLJENE VANREDNE SKUPŠTINE 21.11.2022.
IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 17.06.2022.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2021.
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 17.06.2022.

2021

IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 25.10.2021.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 25.10.2021.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 13.07.2021.
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 10.06.2021.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 29.01.2021.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 08.02.2021.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 21.06.2021.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2020.

2020

SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 23.11.2020.

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAÐAJU

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 31.07.2020.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2019.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAÐAJU
SAZIVANJE II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 17.04.2020
IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 31.01.2020
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 31.01.2020

2019

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE OD 31.05.2019.
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 31.05.2019.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018.

2018

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE OD 01.06.2018.
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 01.06.2018.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2017.

2017

IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE OD 09.06.2017.
SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 09.06.2017.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016.

2016

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 10.06.2016.
IZVEŠTAJ SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 03.02.2016.
SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 03.02.2016.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2015.

2015

PRAVILNIK O POSTUPANJU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA
IZVEŠTAJ SA REDOVNE SKUPŠTINE ODRŽANE 12.06.2015.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014.

2014

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 06.06.2014.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

2013

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 07.06.2013.
GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012.
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

2012

SAZIVANJE  REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 13.07.2012.
IZVEŠTAJ SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

2011

APR
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI 2011
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2011
BILANS STANJA 2011
STATISTIČKI ANEKS
NAPOMENA UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ